Keurmerk

LSA Keurmerk

De specialisten achter 2nd opinion letselschade zijn advocaat en lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten LSA. Een advocaat kan alleen lid van deze vereniging zijn als hij voldoet aan een aantal hoge normen. Zo moet hij minimaal vijf jaar advocaat zijn en beschikken over een ruime ervaring op het gebied van letselschade. Hij dient jaarlijks ten minste 500 uur te besteden aan letselschadezaken en te voldoen aan eisen van permanente bijscholing.

Een LSA-advocaat bevindt zich in de top van de juridische kwaliteitsketen. Het LSA Keurmerk is in het letselschaderecht het hoogst haalbare keurmerk.
Indien u in uw letselschadezaak een advocaat heeft als belangenbehartiger, doet u er goed aan zeker te stellen dat het een LSA-advocaat is.