Belangenbehartigers

Soms zijn er zaken waarin je op één of twee punten graag eens met een deskundige buitenstaander wil overleggen, zonder dat het een circus wordt voor:

• een schade-expert die op een juridisch punt voorlichting behoeft,
• een belangenbehartiger die vóór het uitbrengen van de dagvaarding het eigen standpunt wil toetsen,
• een advocaat die bij wege van uitzondering een letselschadezaak behandelt.

Zij allen kunnen behoefte hebben aan onze expertise.

De meerwaarde is vaak onmiddellijk evident en de kosten van onze adviezen zijn van die meerwaarde in veel gevallen slechts een fractie.


Wildeboer AVS advocaten
Blaak 40, Rotterdam,
telefoon 010 4027373
e-mail advocaten@wildeboeravs.nl